Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Obec Vranovice

Obec Vranovice využívá služeb společnosti Eurovision a.s. po dobu více než 5 let.

Obec Vranovice pravidelně se zástupci společnosti Eurovision konzultují možnosti dotačního financování investičních akcí naší obce.

Za výrazné pomoci služeb ze strany společnosti Eurvision a.s. se podařilo naší obci realizovat zateplení a výměnu oken u budov Základní školy a Obecního úřadu, podařilo se realizovat regeneraci veřejných ploch a v neposlední řadě i vybudovat nový přestupní terminál.

V případě potřeby se vždy se můžeme spolehnout na naprosto profesionální přístup všech zaměstnanců společnosti Eurovision a.s.

S úctou

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Dopis k nahlédnutí zde