Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

MERCI, s.r.o.

Firma MERCI, s.r.o. spolupracuje s firmou Eurovision, a.s. v oblasti dotačních programů OPPI a TIP od roku 2010. V průběhu uplynulých 4 let zaměstnanci firmy Eurovision, a.s. dobře poznali chod a potřeby firmy MERCI, s.r.o, na základě svých bohatých zkušeností vždy dokázali doporučit takový operační program, který zcela logicky zapadal do naší pestré obchodní a výrobní činnosti a v rámci jeho řešení vždy plně dostáli svým smluvním závazkům.

Firma Eurovision, a.s. již od začátku zaujala jak dokonalou orientací na poli dotační politiky, tak i hluboce profesionálním přístupem. Bez její pomoci se zpracováním projektových žádostí, průběžných i závěrečných monitorovacích zpráv a finálních žádostí o platbu bychom si dnes nedokázali realizaci našich dotačních projektů vůbec představit. Díky takto úspěšné spolupráci se kvalita naší práce posunula na úroveň, kterou bychom sami jen těžko dosahovali.

Z mého pohledu je to dobrý příklad toho, jak mohou prostředky z operačních programů napomáhat rozvoji středních a velkých podnikatelských subjektů v ČR.

MERCI, s.r.o.
Mgr. Radim Appel
jednatel společnosti