Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

DOTACE 2014 - 2020

V současné době vrcholí příprava České republiky na čerpání evropských dotací v novém programovacím období 2014 – 2020. Částka, o kterou budou moci žadatelé v České republice požádat, se bude pohybovat kolem 23,83 mld. EUR (tedy cca 660 mld. Kč). V předchozím období 2007 – 2013 to bylo zhruba 27 mld. EUR, nedochází tedy k významnému snížení objemu dotací.

Finální podoba jednotlivých programů se předpokládá v průběhu června 2015, první výzvy pro předkládání žádostí o dotaci budou vyhlášeny v průběhu června 2015.

Sledujte aktuální výzvy pro předkládání žádostí o dotace zde:

PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV ČI AVIZA VÝZEV 

Jaké budou hlavní změny ve srovnání se současným stavem?

Nové operační programy budou schvalovány až ke konci roku 2014 (a následně budou vyhlašovány výzvy pro podávání žádostí o spolufinancování), ale již nyní lze uvést hlavní novinky:

  • Proklamované celkové zjednodušení administrace
  • Sjednocení odborné terminologie u všech operačních programů
  • Větší důraz na využívání tzv. finančních nástrojů (zvýhodněné půjčky, záruky za úvěry, dotace úroků, revolvingové nástroje apod.)
  • Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, především v oblasti využívání výsledků vědy a výzkumu

Máte záměry a nemáte zdroje? Rádi Vám s tím pomůžeme!

Zájemci o čerpání dotací v novém programovacím období by se již nyní měli připravovat tak, aby mohli nejpozději na přelomu let 2014/2015 předkládat žádosti o spolufinancování svých rozvojových projektů. 
Budeme se Vám věnovat při přípravě projektů ve všech jejich fázích. Pomůžeme Vám s administrací žádostí o dotaci, s výběrem dodavatelů, řízením projektů při jejich realizaci a proplacením dotace.