Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Aktuální výzvy pro předkládání žádostí o dotaci

Na této stránce Vás chceme informovat o aktuálních dotačních možnostech. 
V současné době je možné žádat o dotaci v následujících oblastech:

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Cyklodoprava II
Výstavba a modernizace přestupních terminálů II
Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. (eGovernment)

Knihovny

Energetické úspory v bytových domech

OP Zaměstnanost (OPZ)

Dětské kluby při ZŠ s možností podpory letních příměstských táborů
Sociální podnikání

Podpora vzniku a provozu podnikových dětských skupin

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Inovační vouchery
Inovace - ochrna práv průmyslového vlastnictví 
Úspory energie 
Inovace - inovační projekt
Aplikace
Obnovitelné zdroje energie
Úspory energie v SZT
Vysokorychlostní internet
Technologie - určeno pouze pro malé podniky
Elektromobilita
Energeticky efektivní budovy
Druhotné suroviny (nízkouhlíkové technologie)

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

1.1 - Snížení vypouštěného znečištění do vod
1.2 - Pitná voda
1.3 - Povodňová ochrana intravilánu
2.2 - Snížení emisí
3.1 - Odpady
3.2 - Materiálové a energetické využití odpadů
3.3 - Rekultivace staré skládky
3.4 - Odstranění staré ekologické zátěže
4.3 - Tůně
4.3 - Zeleň extravilánu
4.4 - Sídelní zeleň
5.1 - Energetické úspory (zateplování)
5.2 - Vysoký energetický standard nových veřejných budov

Zaujala Vás některá z dotačních možností?

Kontaktujte nás