Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Inženýrská činnost

Inženýring zahrnuje odborné, zejména administrativní činnosti, které provázejí investiční výstavbu. Pokud v rámci svého projektu chystáte výstavbu nového objektu nebo rekonstrukci stávajícího, budete pro zdárný průběh stavby a také pro bezproblémové čerpání dotace muset zajistit celou řadu dokumentů. Nabízíme Vám služby našich kvalifikovaných odborníků, kteří se v tomto prostředí dokážou pohybovat a to, co by pro Vás možná bylo úmorné zdlouhavé hledání s nejistým výsledkem, je pro ně hračka.

Nabízíme i technický dozor investora, který předejte plýtvání finančními prostředky, a zabezpečí nejvyšší možnou kvalitu provedených prací.

Zajistíme pro Vás veškeré dokumenty potřebné ve všech fázích investiční výstavby.

Jedná se především o:

 • zajištění veškerých vstupních podkladů,
 • majetkoprávní agenda, jednání s vlastníky dotčených nemovitostí
 • projednání projektu v územním a stavebním řízení, a zajištění všech potřebných stanovisek a rozhodnutí
 • zastupování při jednání s příslušnými úřady,
 • zajištění odborných studií a posudků,
 • vypracování a kontrola smluv s dodavateli,
 • výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby
 • zajištění kolaudačního souhlasu,
 • závěrečné ekonomické vyhodnocení,
 • odborné konzultace a poradenství.

Spolupráci nastavíme podle Vašich individuálních potřeb, specifických požadavků projektu a v souladu s příslušnou legislativou.

Technický dozor investora

Technický dozor pracuje na straně investora - předchází zbytečnému plýtvání prostředky, zaručí nejvyšší možnou kvalitu provedení prací, dodržení projektové dokumentace a harmonogramu a řeší vzniklé komplikace tak, aby výsledek byl pokud možno perfektní. U projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU, je pak technický dozor investora jednou ze záruk bezchybného čerpání dotačních peněz.

Technický dozor investora pro Vás zajistí komplexní kontrolní a technickou činnost při realizaci stavby. Náš tým zabezpečí pro investora ve špičkové kvalitě zejména následující činnosti:

 • dohled nad průběhem stavebních prací,
 • kontrola souladu s projektovou dokumentací,
 • kontrola souladu s příslušnou legislativou,
 • přejímka dílčích částí stavby,
 • zajištění dokumentace ke kolaudaci,
 • soupis vad a nedodělků,
 • další související služby.

Jsme česká poradenská společnost zaměřená na evropské i jiné dotace, výběrová řízení, inženýring a vzdělávání v těchto oblastech. Sídlíme v Brně, ale působíme v celé České republice. Máme dlouholeté zkušenosti - od roku 1999 jsme pro své klienty ve formě dotací a grantů získali téměř 30 miliard Kč. Našimi klienty jsou obce, státní instituce, soukromé firmy i neziskové organizace.

Chcete záruku bezproblémového čerpání dotačních peněz? Chcete předejít zbytečnému plýtvání finančních prostředků?

Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás