Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Organizace veřejných zakázek a výběrových řízení

Náš tým pro Vás zajistí komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení, ať už jde o veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo o výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele.

Služby nabízíme jak veřejným či sektorovým zadavatelům, tak ostatním subjektům nespadajícím pod působnost zákona o veřejných zakázkách (např. příjemci dotace - podnikatelé). Bezpečně Vás provedeme celým zadávacím řízením od zpracování zadávací dokumentace přes vlastní organizační zajištění průběhu až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem.

Správné zadání výběrového řízení je významnou součástí každého projektu, jak pro veřejného zadavatele, tak pro příjemce dotace. Neváhejte proto svěřit tuto problematiku do rukou fundovaných odborníků.

Poradenství uchazečům o veřejné zakázky

Vedle organizace veřejných zakázek se náš tým zabývá i poradenstvím uchazečům o veřejné zakázky, které společnost Eurovision, a.s. neorganizuje. Může se jednat o přípravu nabídky, odpovědi na výzvy a žádosti zadavatele, vyhotovení námitek proti zadávacím podmínkám nebo úkonům zadavatele či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Základem pro úspěch v zadávacím řízení je správně zpracovaná nabídka. Chcete bezpečně projít celým zadávacím řízením jako uchazeč? Svěřte přípravu nabídky do rukou našich odborníků.

Školení v oblasti veřejných zakázek

Eurovision, a.s. je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra České republiky (číslo akreditace: AK/I-47/2013). Školíme v oblasti veřejných zakázek jak zadavatele, tak uchazeče o veřejné zakázky. Vedle školení nabízených na našich webových stránkách jsme schopni připravit školení na míru Vašim potřebám.

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat široký okruh dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o všech veřejných zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000 Kč.

Společnost Eurovision, a.s. poskytuje služby profilu zadavatele založené na systému EZAK. Systém EZAK je certifikovaný, zaručí tak zadavateli shodu svých funkcionalit s technickými a legislativními požadavky. Systém je přehledný a uživatelsky příjemný.

Jsme česká poradenská společnost zaměřená na evropské i jiné dotace, výběrová řízení, inženýring a vzdělávání v těchto oblastech. Sídlíme v Brně, ale působíme v celé České republice. Máme dlouholeté zkušenosti - od roku 1999 jsme pro své klienty ve formě dotací a grantů získali téměř 30 miliard Kč. Našimi klienty jsou obce, státní instituce, soukromé firmy i neziskové organizace.

Nevíte si rady se zadáváním zakázek a chcete vybrat kvalitního dodavatele? Chcete správně podat nabídku a nevíte jak na to?

Využijte našich dlouholetých odborných zkušeností!

Kontaktujte nás