Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Vzdělávací a školicí činnost

Vážení,
dovolte mi představit společnosti Eurovison, a.s. jako vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR na základě rozhodnutí ze dne 18. 7. 2013, číslo akreditace: AK/I-47/2013. Naše společnost má mnohaleté zkušenosti s dotačním poradenstvím, ale zároveň buduje svoje konw-how v rámci zadávání veřejných zakázek. Toto své pracně budované know-how jsme se rozhodli poskytnout vám, potenciálním účastníkům našich kurzů. Budu velmi potěšena, setkáme-li se společně na některém z našich kurzů a doufám, že vám bude přínosem do vaší běžné každodenní praxe.

Ing. Jarmila Kubešová, ředitelka Eurovision, a.s.

Termíny kurzů

Na základě konkrétních požadavků zadavatele jsme schopni připravit kurz na míru zadavatele, a to případně i v místě zadavatele. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech pro další podrobnosti.

Termíny kurzů budou stanoveny na základě individuálních požadavků.

Požadavky na jednotlivé kurzy je možno zasílat na email: m.tureckova@eurovision.cz. Další informace je možné získat na uvedeném e-mailu nebo na čísle +420 539 050 622.

Kurzy

Veřejné zakázky v kostce

Tento kurz je určen zejména zadavatelům veřejných zakázek a je koncipován jako celodenní. Vhodné zejména pro začátečníky, ale i pro pokročilé zadavatele. Školení se skládá ze dvou 3 hodinových bloků. První blok se skládá z prezentace základních pojmů a základních zásad, vymezení pozice zadavatel a dodavatel, jednotlivé druhy zadávacího řízení. Druhý blok pak obsahuje průběh zadávacího řízení, profil zadavatele. Oba bloky jsou zakončeny diskusí nad prezentovanými tématy s lektorem.

Zjednodušené podlimitní řízení

Cílem tohoto kurzu je provést účastníky všemi specifiky zjednodušeného podlimitního řízení od zahájení zadávacího řízení po jeho samotný konec včetně související rozhodovací praxe ÚOHS, respektive soudů. Seminář je pak primárně soustředěn na relativně novou právní úpravu zjednodušeného podlimitního řízení, která stále ještě vyvolává mnoho nejasností. Jde o půldenní seminář určený především pro veřejné zadavatele, v určitých aspektech pak může být vhodný i pro dodavatele.

Novinky v judikatuře ÚOHS a soudů ve veřejných zakázkách

Tématem tohoto školení je aktuální rozhodovací praxe relevantních orgánů ve věcech zadávání veřejných zakázek. Obsah tohoto kurzu je vždy na každý termín aktualizován o novou aktuální judikaturu či případná stanoviska ÚOHS k jednotlivým problematickým okruhům v zadávání veřejných zakázek. Tento kurz je vhodný pro každého bez dalšího omezení či specifikace.

Kontaktujte nás