Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Vedení společnosti

Mgr. David Šeich

Statutární ředitel a předseda správní rady

Ing. Miroslav Čapka

Člen správní rady

Absolvent oboru Technologie a řízení dopravy na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Před nástupem do společnosti Eurovision, a.s. působil jako vědecký pracovník v oblasti dopravy. Jeho hlavní specializací byly především otázky spojené s řešením problémů nákladní dopravy; této problematice se věnoval i jako člen poradenské skupiny u OECD a při řešení výzkumných projektů spolufinancovaných z rámcových programů EU.

Ve společnosti Eurovision, a.s. působí od roku 2004 a věnuje se především projektům z oblasti dopravy.

Ing. Zdeněk Mištera

Ředitel pobočky v Praze a člen správní rady

Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, obor provoz a ekonomika dopravy - dopravní systémy.

Před nástupem do společnosti Eurovision, a.s. působil mimo jiné jako vedoucí výroby a obchodu ve společnosti AMZ, vedoucí obchodního oddělení firmy Motosport s.r.o., nebo jako vedoucí obchodního oddělení společnosti REBAGS s.r.o.

V současné době působí na pozici ředitele pražské pobočky společnosti Eurovision, a.s.

Ing. Olga Raabová

Vedoucí oddělení dotačního poradenství

Absolventka VUT Brno, Fakulty pozemního stavitelství

Před nástupem do společnosti Eurovision, a.s. působila ve společnosti KPM CONSULT, a.s. nejprve jako specialista na síťovou analýzu a poté jako vedoucí oddělení informatiky a manažer kvality.

Ve společnosti Eurovision, a.s. působí od roku 2005, v současné době jako vedoucí oddělení dotačního poradenství a věnuje se zejména komplexní přípravě rozvojových programů z oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.