Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Inženýrská činnost a TDI

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko

objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko
poskytnutá služba: technický dozor investora, kontrola projektové dokumentace
rok realizace: 11/2011 - 04/2015
náklady realizace stavby: 435 883 000 Kč

Intenzifikace ČOV Svitavy

objednatel: Město Svitavy
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 02/2012 - 06/2015
náklady realizace stavby: 115 115 000 Kč

Energetická úspora budov Pavilonu I. stupně ZŠ Chvaletická, Praha 9

objednatel: Městská část Praha 14
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 11/2014 - 06/2015
náklady realizace stavby: 8 720 000 Kč

Zateplení administrativní budovy SZÚ v Brně

objednatel: Strojírenský zkušební ústav, státní podnik
poskytnutá služba: technický dozor investora, koordinátor BOZP
rok realizace: 10/2014 - 03/2015
náklady realizace stavby: 9 390 000 Kč

Rekonstrukce areálu Exponex v Dolních Kounicích

objednatel: Exponex, s.r.o.
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 03/2014 - 12/2014
náklady realizace stavby: 12 639 000 Kč

Energetická úspora budovy MŠ Štolmířská, Praha 9

objednatel: Městská část Praha 14
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 02/2014 - 08/2014
náklady realizace stavby: 11 153 000 Kč

Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, UČD MČ Žebětín

objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a.s.
investor: Sttutární město Brno
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 05/2012 - 02/2014
náklady realizace stavby: 154 617 000 Kč

Zateplení ZŠ Pohořelice

objednatel: Město Pohořelice
poskytnutá služba: tedchnický dozor investora
rok realizace: 06/2013 - 11/2013
náklady realizace stavby: 5 842 000,-Kč

Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova, Praha 9

objednatel: Městská část Praha 14
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 06/2012 - 11/2013
náklady realizace stavby: 46 009 000,-Kč

Drásov - Malhostovice, ČOV a kanalizace

objednatel: ČOV Drásov - Malhostovice, dobrovolný svazek obcí
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 08/2010 – 06/2012
náklady realizace stavby: 161 985 000 Kč

Protipovodňové opatření na Litavce – I.etapa, úsek Králův Dvůr

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
poskytnutá služba: řízení projektu v rámci realizace stavby
rok realizace: 03/2012 - 08/2014
náklady realizace stavby: 128 414 000 Kč

Přestupní terminál IDS, Klobouky u Brna

objednatel: Město Klobouky u Brna
poskytnutá služba: technický dozor investora, koordinátor BOZP
rok realizace: 10/2012 – 10/2013
náklady realizace stavby: 32 099 000 Kč

Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody

objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
poskytnutá služba: technický dozor investora
rok realizace: 03/2011 – 06/2013
náklady realizace stavby: 81.000.000 Kč

Zateplení Základní školy a Městského gymnázia v Kloboukách u Brna

objednatel: Město Klobouky u Brna
poskytnutá služba: technický dozor investora, koordinátor BOZP
rok realizace: 06/2013 - 10/2013
náklady realizace stavby: 9 151 000 Kč