Přejít do sekce Novinky
Obdélníky

Veřejné zakázky

Zadávací řízení dle zákona:

Mezinárodní projekt na stavbu koncertních varhan v Brně

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Nadační fond Campianus

Druh řízení:

nadlimitní otevřené řízení (dodávky)

Předpokládaná hodnota:

29 000 000 Kč bez DPH

Období realizace:

09/2011-01/2012

Strukturální fondy:

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Zámek Ratměřice - rekonstrukce kulturní památky pro cestovní ruch

Popis realizovaných činností:

komplexní administrace zadávacího řízení

Zadavatel:

ASTRON group, s.r.o.

Druh řízení:

podlimitní otevřené řízení (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

98 321 341 Kč bez DPH

Období realizace:

10/2012-05/2013

Strukturální fondy:

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum Mendelovy univerzity v Brně

Popis realizovaných činností:

komplexní organizační zajištění zadávacího řízení

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Druh řízení:

nadlimitní otevřené řízení (dodávky)

Předpokládaná hodnota:

8 086 000 Kč bez DPH

Období realizace:

08-10/2011

Strukturální fondy:

Operační program Životní prostředí

Poskytnutí úvěru pro Obec Vranov

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Obec Vranov

Druh řízení:

nadlimitní otevřené řízení (služby)

Předpokládaná hodnota:

25 000 000 Kč bez DPH

Období realizace:

10/2012-01/2013

Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Městys Moravská Nová Ves

Druh řízení:

zjednodušené podlimitní řízení (služby)

Předpokládaná hodnota:

1 214 833,80 Kč Kč bez DPH

Období realizace:

08-10/2013

Strukturální fondy:

Operační program Životní prostředí

Pořízení zametacího vozu v obci Bernartice

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

obec Bernartice

Typ řízení:

zjednodušené podlimitní řízení (dodávky)

Předpokládaná hodnota:

1 621 272 Kč bez DPH

Období realizace:

08-10/2013

Strukturální fondy:

Operační program Životní prostředí

Vzdělávání zaměstnanců firmy Karlova pekárna s.r.o.

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Karlova pekárna s.r.o.

Typ řízení:

zjednodušené podlimitní řízení (služby) – veřejná zakázka rozdělena na tři části

Předpokládaná hodnota:

2 302 000 Kč bez DPH

Období realizace:

06-08/2013

Strukturální fondy:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Přestupní terminál IDS v Klouboukách u Brna

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Město Klobouky u Brna

Druh řízení:

podlimitní užší řízení (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

32 240 000 Kč bez DPH

Období realizace:

03-09/2012

Strukturální fondy:

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Dům pro seniory ve Vranovicích

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Obec Vranovice

Typ řízení:

podlimitní otevřené řízení (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

60 100 000 Kč bez DPH

Období realizace:

11/2011-01/2012

Výběrová řízení mimo režim zákona:

Zateplení objektu obecního úřadu a hasičské zbrojnice v obci Žarošice

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Obec Žarošice

Druh řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu (dle Pokynů OPŽP: zakázka malého rozsahu 2. kategorie)

Předpokládaná hodnota:

1 060 394Kč bez DPH

Období realizace:

07-08/2013

Strukturální fondy:

Operační program Životní prostředí

Cyklostezka Tyršova – Joklova ve Vyškově – II. etapa

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Město Vyškov

Druh řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

6 000 000 Kč bez DPH

Období realizace:

11-12/2011

Strukturální fondy:

Státní fond dopravní infrastruktury

Efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace výběrového řízení

Zadavatel:

Město Boskovice

Druh řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu dle metodiky OPLZZ (služby)

Předpokládaná hodnota:

1 990 000 Kč

Období realizace:

12/2010-01/2011

Strukturální fondy:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Decentralizace otopného systému a výroby tepla v závodě Uherský Ostroh

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

ŽPSV a.s.

Druh řízení:

výběrové řízení dle metodiky OPPI (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

19 000 000 Kč bez DPH

Období realizace:

11/2012-01/2013

Strukturální fondy:

Operační program Podnikání a inovace

Rozšíření kapacity výrobny minerálních vod

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

ONDRÁŠOVKA a.s.

Druh řízení:

otevřené řízení s dílčím plněním dle metodiky OPPI (stavební práce)

Předpokládaná hodnota:

53 000 000 Kč

Období realizace:

06-09/2011

Strukturální fondy:

Operační program Podnikání a inovace

Obráběcí centrum na skříňové součásti

Popis realizovaných činností:

komplexní organizace zadávacího řízení

Zadavatel:

Wikov MGI a.s.

Druh řízení:

otevřené řízení s dílčím plněním dle metodiky OPPI (dodávky)

Předpokládaná hodnota:

52 000 000 Kč

Období realizace:

07-09/2011

Strukturální fondy:

Operační program Podnikání a inovace