Úspory energie

OP PIK - Program Úspory energie - Výzva V

Program je určen všem podnikům, které chtějí snížit svou energetickou náročnost, obměnit staré technologie za nové, využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace.

Potenciál

OP PIK - Program Potenciál - Výzva VI

Program je určen všem podnikům, které chtějí zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity.

Inovace

OP PIK - Program INOVACE - Výzva VII

Program je určen všem podnikům, které přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby. Doplňkově se může jednat také o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů.

Aplikace

OP PIK - Program APLIKACE - Výzva VII

Program je určen podnikatelským subjektům či organizacím pro výzkum a šíření znalostí, které plánují realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Elektromobily

OP PIK - Program Elektromobilita – Výzva V

Program je určen pro podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility silničních vozidel.

Fotovoltaické systémy

OP PIK - Program - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - III.výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Expanze- Záruky

OPPIK – Program EXPANZE - ZÁRUKY

Cílem je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání.

Expanze- Úvěry

OPPIK – Program EXPANZE - ÚVĚRY

Podpora začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům a jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání formou financování pořízení strojů a zařízení, staveb a a jejich technického zhodnocení a dlouhodobého nehmotného majetku

GEN- Záruka

OPPIK – Program GEN- ZÁRUKA – IV. Výzva

Podpora začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům a jejich podnikatelských projektů formou financování pořízení strojů a zařízení, staveb a a jejich technického zhodnocení a dlouhodobého nehmotného majetku, drobného nehmotného majetku, pořízení a financování zásob, koupě obchodního podílu v rodinném podniku, akcií rodinného podniku, nebo odkoupení obchodního závodu rodinného podniku v rámci předávání rodinného podniku