Bic Brno logo 

BIC Brno, spol. s r.o.

Eurovision, a.s. úzce spolupracuje se společností BIC Brno, spol. s.r.o.

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváří propojení mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe. Hlavním cílem této spolupráce je podpora celého procesu přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe, což přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.

Cílem této spolupráce je podpora podnikatelským subjektům v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Tímto způsobem dokážeme napomoci při řešení problémů firem, vyhledáme partnery pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu či zajistíme jejich další rozvoj účastí v projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů. Smyslem poskytovaných služeb je úspora času managementu firem a snaha najít rychlé a racionální řešení.

Hlavní cíle této spolupráce jsou:

 • Asistence a konzultace k rozvojovým a inovačním záměrům firem

 • Financování podnikatelských záměrů a nápadů z dotačních i jiných zdrojů

 • Využití nepřímé podpory výzkumu a vývoje pro rozvoj firmy

 • Organizace partnerství firem s ústavy a institucemi výzkumu a vývoje

 • Informace pro vstup firem do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

 • Inovační vzdělávání pracovníků firem

 cebig logo 

Skupina CEBIG

Investiční skupina CEBIG sjednocuje více než deset let zkušeností v oblasti konzultačních služeb, inženýrské činnosti, procesního a projektového řízení, datových a softwarových služeb až po vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

Na základě spolupráce se skupinou CEBIG můžeme našim klientům nabídnout portfolio dalších služeb souvisejících s rozvojem jednotlivých organizací. Především se jedná o:

Poradenství a konzultační služby

 • Organizační poradenství
 • Procesní poradenství
 • Funkční poradenství
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Výkonnost organizací
 • Snižování nákladů
 • Projektový management
 • Implementace systémů jakosti (ISO, EFQM, CAF)
 • Řízení změn a risk management

Poradenství v oblasti informačních a komunikačních technologií

 • Projektové řízení v oblasti ICT
 • Restrukturalizace procesů řízení ICT
 • Návrhy ICT strategií
 • Návrh a audity aplikační architektury informačních systémů
 • Systémová integrace a programování
 • Optimalizace obchodních procesů řízených ICT
 • Řízení rizik informační bezpečnosti
 • Vývoj software se zaměřením na e-learning

Vzdělávání

 • Rozvoj osobnosti
 • Právo
 • Marketing
 • Personalistika
 • Management
 • Obchodní dovednosti
 • Školství
 • Dotační vzdělávání
 • E-LEARNING
 • Specializované kurzy pro veřejnou správu
 • Simulační tréninky Real Business English Course

Public relations a média

 • PR Servis
 • Public Affairs
 • Event management a special events
 • Služby mediálního vysílání

Naši partneři ze skupiny CEBIG