Kdo jsme

Jsme dynamická a flexibilní poradenská společnost zaměřená na evropské i jiné dotace, výběrová řízení, inženýring a vzdělávání v těchto oblastech. V oblasti dotačního poradenství působíme na trhu od roku 2000 a pro naše klienty, kterými jsou zejména podnikatelské subjekty, obce a města, státní instituce i neziskové organizace, jsme ve formě grantů a dotací získali více než 35 miliard Kč. Klademe důraz na komplexnost a provázanost celého portfolia námi nabízených služeb. Neustále zvyšujeme efektivnost všech našich činností, jejímž nejzásadnějším měřítkem je pro nás pozitivní hodnocení našich služeb a vnímání naší společnosti zákazníkem.

Kam směřujeme

Naší vizí je zajistit profesionálním přístupem a komplexními službami úspěšné využití dotačních možností pro naše klienty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru.

Individuálním přístupem našich specialistů k potřebám klientů a vysokou kvalitou poskytovaných služeb, přispíváme nejen k tomu, aby naši klienti získali příslib dotace, ale i k tomu, aby projekt následně dotaci skutečně obdržel. Za tímto účelem našim klientům nabízíme zajištění celého projektového cyklu souvisejícího s dotacemi – tedy i organizace výběrových řízení či zajištění technického dozoru investora.

Naše přednosti

 • Profesionalita
 • Osobní přístup
 • Odbornost
 • Zkušenost
 • Zodpovědnost

Naše hodnoty

 • Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, dlouhodobá prosperita společnosti, bezpečnost informací a jejich důvěrnost, dostupnost a integrita.
 • Důležitý je pro nás samozřejmě i spokojený zaměstnanec, kterému zajišťujeme neustálý profesní a osobnostní rozvoj.
 • Všichni zaměstnanci dbají o kvalitu poskytovaných služeb a o bezpečnost informací, se kterými přicházejí do styku.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat jak platnou legislativu, tak i interní dokumenty představované především integrovanou příručkou, organizačními normami a jinými požadavky, ke kterým se společnost Eurovision, a.s. zavázala a které souvisí s kvalitním řízením a řízením bezpečnosti informací.
 • Spolupracujeme pouze s kvalitními a spolehlivými dodavateli.
 • Dbáme o kultivovaný přístup k našim zákazníkům, dodavatelům i našim kolegům.

Náš závazek

V rámci integrovaného systému kvalitního řízení a bezpečnosti informací se vedení společnosti a všichni vedoucí pracovníci společnosti zavazují k uplatňování zásad tohoto systému, pravidelnému stanovování cílů, k dodržování politiky, pravidelnému přezkoumávání integrovaného systému včetně jeho neustálého zlepšování a posuzování jeho efektivity, dodržování interních směrnic a norem týkajících se zavedeného systému.

V Brně dne 13.11.2017

Mgr. David Šeich
statutární ředitel Eurovision, a.s.