Organizace veřejných zakázek

Podcenit počáteční výběr může mít za následek rozpolcení celé koncepce projektu. Správné zadání výběrového řízení je totiž alfou a omegou každé veřejné zakázky. Ať už reprezentujete veřejného nebo sektorového zadavatele, dokážeme vás bezpečně a informovaně provést celým zadávacím řízením od zpracování zadávací dokumentace přes vlastní organizační zajištění průběhu až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem.

Naši specialisté pro vás zajistí komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení, od veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, po výběrová řízení administrovaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých dotačních titulů či interních předpisů zadavatele.

Poradenství uchazečům o veřejné zakázky

Každá mince má dvě strany, a proto jsme tu i pro uchazeče o veřejné zakázky, které neorganizujeme. Základem úspěchu v zadávacím řízení je správně zpracovaná nabídka a s tímto často zrádným krokem odborně pomůžeme. Dále pokryjeme odpovědi na výzvy a žádosti zadavatele, vyhotovení námitek proti zadávacím podmínkám nebo úkonům zadavatele či zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Školení v oblasti veřejných zakázek

Coby akreditovaný vzdělávací institut vás uceleně uvedeme do problematiky nejen veřejných zakázek, ale i navazující oblasti dotačního poradenství. Jsme připraveni vám navrhnout školení zcela na míru.

Sjednejte si nezávaznou konzultaci v Brně

Potřebujete zpracovat podklady a dokumentaci pro zadávací řízení? Nevíte si rady s veřejnou zakázkou? Jsme zde pro vás.

Profil zadavatele

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Tím k nim umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jeho internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat široký okruh dokumentů k veřejným zakázkám na profilu zadavatele. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o všech veřejných zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000 Kč.

Za těmito účely poskytujeme služby profilu zadavatele založené na certifikovaném systému EZAK. Ten zaručí zadavateli shodu svých funkcionalit s technickými a legislativními požadavky. Systém je přehledný a uživatelsky příjemný.