Intenzifikace ČOV Svitavy

Objednatel: Město Svitavy
Poskytnutá služba: Technický dozor investora
Rok realizace: 02/2012 – 06/2015
Náklady realizace stavby: 115 115 000 Kč