Vývoj terapeutických rekombinantních proteinů

Náklady: 35 043 630 Kč
Dotace: 50 %
Popis: Předmětem projektu bude vybudování výzkumně vývojového pracoviště schopného vyvíjet nové rekombinantní proteiny a poskytovat je v odpovídající kvalitě a kvantitě pro vývoj nových léčiv. Tohoto cíle bude dosaženo restrukturalizací současného výzkumně vývojového pracoviště, modernizací zařízení a zaměstnáním nových odborných pracovníků.