Zateplení administrativní budovy SZÚ v Brně

Objednatel: Strojírenský zkušební ústav, státní podnik
Poskytnutá služba: Technický dozor investora, koordinátor BOZP
Rok realizace: 10/2014 – 03/2015
Náklady realizace stavby: 9 390 000 Kč