TDI_Hazovicky_potok_1

Hážovický potok - oprava toku

Klient: Povodí Moravy, státní podnik
Činnosti: Výkon inženýrské činnosti – zajištění souhlasu s udržovacími pracemi