gabcikovo

Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo

Klient: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Popis: Zpracování analýzy nákladů a výnosů (CBA analýzy) pro projekt Modernizace infrastruktury plavební komory vodního díla Gabčíkovo sloužící jako podklad pro žádost o spolufinancování z fondu CEF