Expertní posudky projektů předložených objednateli v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost

Klient: Hlavní město Praha
Popis: Vypracování expertních finančních posudků k projektům předloženým žadateli o dotaci v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost