Tina_Melnik

Laserový řezací stroj

Klient: TINA Mělník, s.r.o.
Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení dle pravidel OP PIK