Přestupní terminál IDS v Klouboukách u Brna

Mezinárodní projekt pro přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna, obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno podlimitní užší řízení (stavební práce), s předpokládanou hodnotou 32 240 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 03 do 09/2012. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Regionální operační program NUTS II Jihovýchod.