Pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum Mendelovy univerzity v Brně

Mezinárodní projekt pro pořízení přístrojového vybavení pro BAT centrum Mendelovy univerzity v Brně obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno nadlimitní otevřené řízení (dodávky) s předpokládanou hodnotou 8 086 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 08 do 10/2011. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Životní prostředí.