Efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice

Mezinárodní projekt pro efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy byla provedena veřejná zakázka malého rozsahu dle metodiky OPLZZ (služby) s předpokládanou hodnotou 1 990 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 12/2010 do 01/2011. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.