Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje

Cílem tohoto projektu bylo zpracování Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Součástí Programu bylo zpracování analytické i návrhové části, finančního rámce programu a akčního plánu na období 2007–2013.