Protipovodňové opatření na Litavce – I.etapa, úsek Králův Dvůr

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Poskytnutá služba: Řízení projektu v rámci realizace stavby
Rok realizace: 03/2012 – 08/2014
Náklady realizace stavby: 128 414 000 Kč