prisnotice

Sběrný dvůr v Přísnoticích

Klient: Obec Přísnotice
Cena stavebních prací: 4 mil. Kč
Činnosti: Výkon technického dozoru stavebníka