Breclav_Nemocnice

Rekonstrukce energetického hospodářství v Nemocnici Břeclav

Klient: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Cena stavebních prací: 47 mil. Kč
Činnosti: Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP