Telc_zamek

Státní zámek Telč - Růže Vysočiny

Žadatel: Národní památkový ústav
Náklady (způsobilé výdaje): 210 870 789 Kč
Dotace: 100 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je památková obnova jedinečného zámku v Telči zapsaného na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, a to formou zefektivnění prezentace a ochrany kulturního dědictví, zkvalitnění služeb návštěvníkům a rozšíření možnosti zpřístupnění objektu.