drasov

ČOV a kanalizace – Drásov, Malhostovice

V rámci projektu je navrženo vybudování ČOV a oddílné kanalizace v obcích Drásov a Malhostovice (gravitace i výtlak) a odvedení odpadních vod z těchto obcí na nově navrženou ČOV, která je dimenzována na 3 350 ekvivalentních obyvatel. Celková délka kanalizace je 15 822 m.