Vzdělávání zaměstnanců firmy Karlova pekárna s.r.o.

Mezinárodní projekt pro vzdělávání zaměstnanců firmy Karlova pekárna s.r.o., obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno zjednodušené podlimitní řízení (služby), kdy veřejná zakázka byla rozdělena na tři části s předpokládanou hodnotou 2 302 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 06 do 08/2013. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.