uhersky-ostroh

Decentralizace otopného systému a výroby tepla v závodě Uherský Ostroh

Mezinárodní projekt pro decentralizaci otopného systému a výroby tepla v závodě Uherský Ostroh obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno výběrové řízení dle metodiky OPPI (stavební práce) s předpokládanou hodnotou 19 000 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 11/2012 do 01/2013. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Podnikání a inovace.