osa-01B-vcvr

1 – 6 měsíců

Prvotní jiskrou každého projektu je myšlenka. Tu zanalyzujeme a pomůžeme vám ji přetvořit do projektového záměru. Doporučíme vhodný dotační program a zpracujeme žádost o grant, aby nejen přesně odpovídala požadavkům, ale i zaujala hodnotící komisi. Pak má velkou naději na úspěch.

osa-05B-vcvr

3 – 6 měsíců

Když jsme žádost o dotaci včetně studie o proveditelnosti a rozpočtu projektu podali, nastává období schvalování žádosti. Na jeho konci pak v příznivém případě dochází k podpisu smlouvy o dotaci.

osa-04B-vcvr

1,5 – 3 měsíce

Před samotnou realizací projektu vám poradíme při zadávání výběrových řízení dodavatelů včetně zveřejnění na profilu zadavatele.

osa-03B-vcvr

0,5 – 3 roky

Při samotné realizaci projektu vám budeme stát po boku. Zajistíme monitoring včetně příslušných zpráv. Zajistíme co nejhladší kontrolu poskytovatelem dotace, aby mohlo dojít k jejímu proplacení.

Eurovision, a.s.

Purkyňova 648/125

612 00 Brno

IČ: 27691845

DIČ: CZ27691845

ID datové schránky: u59dzt2

Bankovní spojení:

KB Brno, č. účtu:

27-6654770247/0100

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056

Copyright 2017 imcerny.com  All Rights Reserved

Projekt „Návrh nového webdesignu společnosti EUROVISION, a.s.“, r. č. 0380000725, byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z Národního plánu obnovy.

loga_eu
AKTUÁLNÍ VÝZVY