Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, Rekonstrukce II NP – severní křídlo

Předmětem projektu je rekonstrukce 1.NP, historického schodiště do 2.NP a celého 2.NP severního křídla benediktinského kláštera v Rajhradě, který je významnou nemovitou kulturní památkou. Rekonstruované prostory se stanou součástí od července 2005 již provozovaného Památníku písemnictví na Moravě, což umožní završení výstavby památníku jako celku. Nově rekonstruovaná část kláštera bude využita jako výstavní prostory, z části pro umístění II. části stálé expozice zaměřené na 9.–18. století a z části pro temporární výstavy, přednášky, autorská čtení a další. Nelze opomenout také fakt, že rekonstrukcí 2.NP severního křídla dojde také ke zpřístupnění této části nemovité kulturní památky pro veřejnost.