Kacina_zamek

Stavební obnova zámku Kačina

Žadatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

Náklady (způsobilé výdaje): 119 617 807 Kč
Dotace: 100 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Cílem projektu je stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění zámku Kačina (hlavní budovy a přilehlých kolonád), a to především odstraněním nevyhovujícího stavebně-technického stavu částí této Národní kulturní památky, zpřístupněním dosud nepřístupných prostor veřejnosti, vybudováním nové expozice Hospodaření na šlechtickém velkostatku a dalších stavebních úprav.