Rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce Domu kultury ve Zdounkách. Objekt Domu kultury byl postaven v roce 1974, čemuž odpovídá jeho současný stav. Právě špatný technický stav a nevyhovující úprava sálu jsou příčinou minimálního využívání tohoto kulturního zařízení. Hlavní částí rekonstrukce je přestavba sálu, kde bude odstraněno stupňovité hlediště a upraveno jeviště, dojde k propojení s přísálím, bude rozšířena stávající knihovna, rekonstruovány dvě klubovny, vybudováno bezbariérové sociální zařízení, dvě šatny pro účinkující a dojde k nezbytnému statickému zajištění, sanaci a zateplení objektu. Zejména úpravou sálu dojde ke zvýšení potenciálu Domu kultury a tím i k nárůstu počtu kulturních akcí zde pořádaných. Rekonstruovaný objekt bude využívat široká veřejnost pro uspokojování svých kulturních, společenských, volnočasových a vzdělávacích potřeb, prostory budou rovněž využívat místní zájmové spolky a vzdělávací zařízení.