Chráněné bydlení Šanov

Předmětem projektu je vybudování objektů, sloužících k poskytování služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. V rámci projektu bude zakoupen vhodný pozemek, na němž budou postaveny dva nové objekty určené k ubytování a jeden hospodářský objekt. Objekty budou vybaveny potřebným zařízením a nábytkem. Chráněné bydlení je moderním typem sociální služby, jejímž cílem je umožnit cílové skupině prožít samostatný a plnohodnotný život, který se co nejvíce podobá životu lidí bez postižení. Služba bude v zařízení poskytována celkem devíti uživatelům, kterým budou k dispozici asistenti.