Prisnotice_skola

Pavilon odborných učeben Základní školy Přísnotice

Žadatel: Město Vlašim
Náklady (způsobilé výdaje): 37 383 372 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je vybudování pavilonu odborných učeben Základní školy Přísnotice. Vzniknou zde tři nové specializované učebny a dále dvě nové místnosti pro navýšení kapacity školy.