Zpřístupnění Předzámčí v Jevišovicích

Předmětem projektu je rekonstrukce, zpřístupnění a turistické využití chátrajícího a dlouhodobě nevyužívaného historicky velmi cenného objektu Předzámčí Starého zámku v Jevišovicích. Tento architektonicky cenný objekt bude spolu s přilehlým nádvořím předzámčí a zahradním parterem obehnaným ohradní zdí zrenovován při plném respektování a zachování dochovaných hodnotných historických konstrukcí. Ve zrekonstruovaném objektu předzámčí budou instalovány expozice, jejichž základ bude zaměřený na významné historické osobnosti a témata úzce svázaná s Jevišovicemi (Jevišovicko v pravěku, Jevišovicko a rod Kunštátů, Jevišovicko a Raduit de Souches, nejstarší přehrada ve střední Evropě). Tyto hlavní expozice budou doplněny představením fauny a flóry a zevrubnou historií Jevišovicka od pravěku až po dnešní dny.