Rozšíření kapacity výrobny minerálních vod

Mezinárodní projekt pro rozšíření kapacity výrobny minerálních vod obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy bylo provedeno otevřené řízení s dílčím plněním dle metodiky OPPI (stavební práce) s předpokládanou hodnotou 53 000 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 06 do 09/2011. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Operační program Podnikání a inovace.