Cyklostezka Tyršova – Joklova ve Vyškově – II. etapa

Mezinárodní projekt pro Cyklostezku Tyršova – Joklova ve Vyškově – II. etapa obsahoval komplexní organizační zajištění zadávacího řízení. Na základě přípravy byla provedena veřejná zakázka malého rozsahu (stavební práce) s předpokládanou hodnotou 6 000 000 Kč bez DPH a obdobím realizace od 11 do 12/2011. Projekt byl realizován v rámci strukturálního fondu s názvem Státní fond dopravní infrastruktury.