Praha_Letná_budova_ministerstva_průmyslu_a_obchodu

Hodnocení studií předložených žadateli jako výstup z programu OPPI Poradenství

Klient: Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis: Průběžné hodnocení studií předložených žadateli jako výstup z programu OPPI Poradenství; vypracování odborných posudků spolu s návrhy na proplacení/zkrácení/nevyplacení dotace