galanta

I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Štúdia realizovateľnosti

Klient: Slovenská správa ciest
Popis: Zpracování analýzy nákladů a výnosů (CBA analýzy) pro varianty modernizace silnice I. třídy mezi Galantou a Novými Zámky dle podmínek Operačního programu Integrovaná infrastruktura