IDS – JMK Břeclav

Díky tomuto projektu bude vybudován přestupní terminál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje včetně dopravního napojení na silniční síť v Břeclavi prostřednictvím nové okružní křižovatky. Terminál bude vybudován v bezprostřední blízkosti železniční stanice v Břeclavi, která zároveň prochází celkovou rekonstrukcí. Cestující tak budou mít zajištěnu zcela novou kvalitu ve veřejné dopravě.