Konstantinovy Lázně – Rekonstrukce ulice K Panence Marii a Pod Vrchem

V rámci tohoto projektu bude zásadním způsobem zkvalitněna dopravní dostupnost částí obce Konstantinovy Lázně v Plzeňském kraji prostřednictvím rekonstrukce dvou místních komunikací – ulic K Panence Marii a Pod Vrchem. Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na zkvalitnění života v této oblasti – především se jedná o vybudování nového veřejného osvětlení a o vybudování nové dešťové kanalizace (v současné době dochází v této lokalitě při významnějších dešťových srážkách k jejich zatopení a tedy i omezení dopravní dostupnosti). Projekt tak přispěje ke zkvalitnění dopravní obsluhy v Konstantinových Lázních.