dpmb-2

Řídící informační systém pro MHD Brno – RIS II

Žadatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Náklady (způsobilé výdaje): 141 176 471 Kč
Dotace: 85 %
Popis: Projekt řeší náhradu již nevyhovujících komponentů, doplnění a upgrade softwarových aplikací, přechod ze zastaralé analogové radiové sítě do digitální radiové sítě a kompatibilitu Řídícího a informačního systému MHD s novými, moderními řešeními z oblastí telematiky a dopravní obslužnosti.