II/602, III/15267 a III/3844 Veselka okružní křižovatka

Předmětem projektu byla výstavba nové okružní křižovatky silnic II/602, III/15267 a III/3844 v místní části obce Troubsko Veselka. Součástí stavby byla také úprava přilehlých úseků všech tří silnic v délce cca 400 m. Původní průsečná křižovatka byla místem častých vážných (i smrtelných) dopravních nehod. Díky projektu tak byla odstraněna bodová závada představující vysoké riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu.