Olomouc_letecky_2

Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření

Žadatel: Statutární město Olomouc
Náklady (způsobilé výdaje): 3 688 751,22 Kč
Dotace: 90 %
Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Popis: Předmětem projektu je soubor opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Jedná se např. o výstavbu chodníků, autobusových zálivů, vybudování nového přechodu pro chodce, vybudování místa pro přecházení, úpravy veřejného osvětlení, úpravy účelové komunikace, parkoviště, apod. Výsledkem projektu je z dopravního hlediska bezpečné centrum místní části Olomouce Nedvězí. Prostřednictvím přijatých dopravně bezpečnostních opatření dojde v řešené lokalitě nejen ke zvýšení bezpečnosti dopravy, ale také ke zlepšení kvality života a atraktivity místní části Nedvězí pro její obyvatele.