Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba

V rámci tohoto projektu byla vybudována zcela nová tramvajová trať mezi původní smyčkou Podbaba a plánovanou železniční zastávkou Praha – Podbaba. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávající tramvajové trati na ulici Jugoslávských partyzánů.