Městský kamerový systém hl. m. Prahy

Cílem projektu bylo rozšíření kamerového systému v hlavním městě Praze o dalších 35 kamer monitorujících dění ve vybraných lokalitách hlavního města Prahy. Tyto kamery slouží jednak při prevenci pouliční kriminality, jednak pro vyhodnocování aktuální dopravní situace a při řešení krizových situací. Součástí projektu byla rovněž modernizace monitorovacích pracovišť a nákup zařízení na zálohování a skladování obrazových výstupů z jednotlivých kamer. Na realizaci projektu se spolupodílela i Policie ČR, Městská Police hl. m. Prahy a další složky Integrovaného záchranného systému.